Teknik kan vara underbart men den har inget värde om den inte hjälper din verksamhet att bli mer effektiv och mer lönsam.