Det finns ingen nytta med teknik om den inte blir använd. Användbarhet skapas med användaren i fokus – design, kundnytta och estetiskt tilltalande.