COGNIGIG

Kognition är en psykologisk term som enkelt kan sägas vara de mentala processer som handlar om kunskap, tänkande och information.

Inom Cognigig utför vi uppdrag inom just dessa områden – vi överför vår samlade kunskap, vårt tänkande och praktisk information genom föreläsningar, utbildning och mentorskap inom företagande och e-handel.

KONTAKT

FÖRETAGANDE

Över trettio år som företagare i både Sverige och England har gett massor av erfarenheter. Mats Ingelborn startade sitt första företag som 16-åring. Baserat på sina erfarenheter kom han 2013 med boken Starta inte eget företag. Baserat på den boken ger han gärna föredraget:
  • Starta inte eget – 50 eller 20 minuter med inspirerande tips om att göra rätt misstag när du ska starta företag

En föreläsning på 50 minuter kostar 20 000 kr, 20 minuter kostar 15 000 kr. Till föreläsningsarvodet tillkommer resa och eventuellt boende. Vid avbokning debiteras eventuella faktiska kostnader och 25% av överenskommet arvode. Om avbokningen sker senare än en vecka innan planerad dag debiteras fullt arvode.

KONTAKT

E-HANDEL

Redan 2003 startade Mats Ingelborn sin första e-handel, idag finns den på flera språk och i flera länder. Trots att många anser att e-handel är teknik så har Mats skrivit två böcker om allt det som inte är teknik inom e-handeln. Den första boken E-handel efter starten kom 2012 och är rekommenderad läsning på vissa högskolor och 2016 kom boken KUL e-handel som handlar om kundupplevelser. Exempel på föreläsning:

  • Kul e-handel – 50 eller 20 minuter om hur du stärker din konkurrenskraft som e-handlare utan ny teknik

En föreläsning på 50 minuter kostar 20 000 kr, 20 minuter kostar 15 000 kr. Till föreläsningsarvodet tillkommer resa och eventuellt boende. Vid avbokning debiteras eventuella faktiska kostnader och 25% av överenskommet arvode. Om avbokningen sker senare än en vecka innan planerad dag debiteras fullt arvode.

Mats har också undervisat om e-handel och digitala affärer på Yh-utbildningar på Medieinstitutet och Frans Schartaus Handelsinstitut.

KONTAKT

MENTORSKAP

Anlitad av såväl Almi som privatpersoner för att stödja, svara på frågor och vara bollplank till företagare.

Anlita Mats Ingelborn som expert och generalist, även till ”advisory board” eller styrelse.

KONTAKT

ERFARENHET

Behöver du en expert att bolla e-handelsfrågor med eller söker du någon som kan tala om e-handel och småföretagande? Då är du jättevälkommen att kontakta Mats Ingelborn via Cognigig.

Han har talat om internationell e-handel på #emeet och på E-handelsdagarna i Sundsvall och pratat om behovshierarkin i en e-handel på WebCoast i Göteborg, engagerats av näringslivsavdelningar på kommuner och ALMI och ansvarat för längre utbildningar på Medie institutet (som resulterade i boken Digitalt affärsmannaskap) och på Frans Schartaus Handelsinstitut.

KONTAKT